Co wchodzi w skład obróbki metali?

Działania wchodzące w zakres obróbki metali są przede wszystkim wykorzystywane w przemyśle wykorzystującym metal jako główne źródło produkcji. Polegają na czynnościach, które mają na celu zmianę właściwości chemicznych i fizycznych metali. Zakres działań obróbki metali jest szeroki, a poniżej znajduje się ich lista.

Na czym polega obróbka metali?

Obróbka metali może być wykonywana z wykorzystaniem wielu metod pracy, do najpopularniejszych należą:

  • obróbka skrawaniem - ma na celu nadanie pożądanego kształtu obrabianym elementom, odbywa się poprzez ścinanie materiału, z którego są wykonane. Usuwane fragmenty nazywane są wiórami. Obróbka skrawaniem dzieli się na obróbkę ścierną i wiórową, a w jej skład wchodzą: toczenie, frezowanie, szlifowanie;
  • obróbka plastyczna - odbywa się tuż za granicą elastyczności i plastyczności metalu, wywierany na niego nacisk powoduje, że metal odkształca się i zmienia swoje właściwości na stałe. Obróbka plastyczna dzielona jest ze względu na pożądany kształt metalu, czyli walcowanie, kucie, wyciskanie, tłoczenie i ciągnięcie. Może być przeprowadzana na ciepło, gorąco lub półgorąco;
  • obróbka cieplna - wszelkie zmiany w obrabianym metalu zachodzą dzięki manipulowaniu temperaturą, jest on początkowo nagrzewany, wygrzewany i chłodzony. Każdy z tych zabiegów musi być wykonany w odpowiednim czasie. Prowadzą do zmiany struktury metalu;
  • obróbka chemiczna - ten rodzaj nie zmienia kształtu obrabianego metalu, ale skupia się na jego powłoce, która jest pokrywana dodatkową warstwą innego materiału, aby zapewnić ochronę metalom;
  • obróbka cieplno-chemiczna - stosuje się w obrabianiu stali, żeliwa i staliwa, gdzie poprzez użycie ciepła, dokonuje się zmian chemicznych i fizycznych metali, nad którymi się pracuje.

Do obróbki metali najczęściej wykorzystuje się maszyny takie jak krawędziarka, frezarka czy tokarka. Postęp technologiczny miał duży wpływ na tę ostatnią, gdyż toczenie metodą CNC pozwoliło na znaczne zwiększenie jakości usług w kwestii obróbki metali, a także usprawniło cały proces.

 

obróbka metali-2