Jak przebiega proces wykrawania CNC?

Obecnie klienci odznaczają się coraz większą świadomością dokonywanych zakupów, dlatego podczas nabywania metalowych produktów często zwracają uwagę na wysoką jakość użytych materiałów, precyzję wykonania wyrobu, niski koszt jego wytworzenia, szybkość produkcji czy różnorodność dostępnych ofert. Jednocześnie użytkownicy maszyn i obrabiarek zgłaszają zapotrzebowanie na urządzenia, które będą w stanie spełnić szereg wymogów, takich jak bezpieczeństwo, bezawaryjność, redukcja kosztów utrzymania, dyspozycyjność oraz efektywność przy wykorzystaniu posiadanych zasobów maszynowych. Rosnące wymagania pochodzące z obu stron rynku sprawiają, że coraz powszechniejsze i korzystniejsze staje się wykorzystywanie technologii CNC (ang. Computerized Numerical Control, czyli Komputerowych Układów Sterowania). Wykrawanie CNC to atrakcyjna alternatywa bazująca na stosowaniu urządzeń, które są sterowane numerycznie i wykonują zadania zgodnie z odgórnie zaprogramowanymi projektami.

proces wykrawania CNC

Etapy procesu wykrawania CNC

Proces wykrawania CNC w przypadku obróbki blach możemy podzielić na trzy główne etapy. Pierwszym z nich jest stworzenie na komputerze odpowiedniego projektu, co sprowadza się do wprowadzenia konkretnych poleceń określających zakres wykonywanych zadań i finalny wygląd wykrawanego elementu (kształt, wymiar, chropowatość itp.). Nowoczesne wykrawarki często są wyposażone w czytniki, które mogą odtworzyć gotowe programy sterujące. Następnie dochodzi do przekształcenia programu z postaci alfanumerycznej na impulsy elektryczne, które są przesyłane do właściwej części maszyny. Ostatni etap polega na wycięciu z arkusza blachy zadanego obiektu. Do tego celu wykorzystuje się specjalne prasy wyposażone w wykrojniki (stemple), które naciskają na blachę z dużą siłą, wykrawając z niej element o odpowiednim kształcie i wymiarach. Możliwe jest zarówno wycinanie otworów wewnątrz detalu, formowanie krawędzi zewnętrznych, jak i wytwarzanie struktur przestrzennych. Należy jednak pamiętać, aby wytrzymałość wykrojników była większa niż blachy, inaczej cały proces może się skończyć uszkodzeniem specjalistycznego sprzętu. Wykrawanie CNC jest realizowane automatycznie, jednak mimo postępującej komputeryzacji wciąż wskazana jest stała kontrola wyszkolonego pracownika.

Zalety wykrawania CNC

Dzięki metodzie wykrawania CNC firmy mogą dokonywać znacznie łatwiejszej obróbki metalowych elementów. Zastosowanie precyzyjnego cięcia wykorzystującego zalety technologii CNC pozwala na wytwarzanie dowolnych produktów: od małych detali, zdobień czy elementów zawierających drobne szczegóły, aż po większe przedmioty. Skróceniu ulega również czas obsługi maszyn, przez co zmniejsza się ogólny koszt produkcji. Bez programowania i projektowania komputerowego cały proces wykrawania uległby znacznemu wydłużeniu i byłby narażony na większą ilość błędów, przez co osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku mogłoby się okazać niemożliwe. Tymczasem wystarczy tylko raz zaprogramować urządzenie, aby precyzyjnie i samodzielnie wykonało ono określony produkt o dokładnie zadanych parametrach. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wykrawania CNC możliwe jest uruchomienie seryjnej produkcji, przez co pozyskanie dużej ilości powtarzalnych elementów o stałych właściwościach dopasowanych do konkretnego zadania (np. do konstruowania balustrad, poręczy, podjazdów dla niepełnosprawnych, akcesoriów basenowych) nie będzie stanowiło żadnego problemów. Możliwość ponownego wykorzystania raz stworzonego projektu – nawet po bardzo długim czasie – pozwala sprawnie wykonać naprawę w sytuacji, gdy wcześniej wytworzony tą metodą element ulegnie uszkodzeniu, a to znów oznacza znaczną oszczędność kosztów i nerwów dla klientów.